אני הח"מ, עו"ד יצחק עומסי מרעננה, לקוח של הגב' אילנה כהן ,בכל פוליסות הביטוח שעל שמי, רעייתי וילדיי אילנה מקצועית, הגונה, ובמיוחד נעימת סבר וזמינה כל אימת

שנדרשתי להפעיל ביטוח, או סתם לגבי שאלות שהתעוררו. אילנה מומלצת בחום, ואני ומשפחתי מרוצים ביותר מהשירות האישי אותו היא מעניקה לנו.