קרנות פנסיה

מהו הביטוח

החיסכון הפנסיוני הוא בעצם העתיד שלכם. זהו חיסכון ארוך טווח שאתם צוברים לאורך שנותיכם כאנשים עובדים, והוא נשמר ואפילו עשוי לגדול עם השנים כדי להבטיח לכם רמת חיים נאותה גם בתקופה שלאחר יציאתכם לגמלאות.

מדוע כל כך חשוב לרכוש אותו

מדובר בעצם באפיק חיסכון לטווח ארוך שנהנה מדמי ניהול נמוכים יחסית למוצרים פנסיוניים אחרים, מהטבות מס על הפקדות. חוץ מביטחון כלכלי בעתידכם הרחוק הןא גם מבטיח קצבה חודשית לכל החיים לבן/בת זוגכם במקרה של פטירתכם ובכך יקל עליהם בתקופה קשה וישמור על רמת חייהם.