חיסכון ארוך טווח

מהו הביטוח

חיסכון לכל מטרה שמיועד לטווח הארוך, המיועד להשלים את אפיקי החיסכון האחרים מבלי להסתמך על הטבות מס. היקף ההשקעה לא מוגבל, וניתן להתאים את התוכנית כדי שתבטיח את עתידכם הכלכלי יחד עם שאר החסכונות והביטוחים שלכם.

מדוע כל כך חשוב לרכוש אותו

מדובר בחיסכון עם פוטנציאל לתשואה גבוהה יותר מזו שתמצאו בחיסכון ארוך טווח בבנק, אשר כל הסכום הנצבר בו יעבור אליכם במקרה ביטוחי של אבדן כושר עבודה או אל המוטבים שלכם במקרה הפעלת ביטוח החיים שלכם.