ביטוח חיים

מהו הביטוח

שלומם וטובתם של יקיריכם חשובה לכם, וזה נכון גם לימים שלאחר פיטרתכם – אז כנראה יעמדו אותם יקירים בפני קשיים חדשים וגדולים הן במישור הרגשי והן הכספי. ביטוח חיים מיועד למנוע או לפחות לצמצם למינימום את המצוקה הכלכלית אליה הם עלולים להיקלע בפתאומיות עקב אסון. ביטוח זה מעניק פיצוי כספי חד פעמי למוטבים .

מדוע כל כך חשוב לרכוש אותו

אתם מקדישים מאמצים עצומים לכל אורך חייכם על מנת להעניק ליקיריכם רמת חיים נאותה, ויכולתכם להשפיע על רמת ההכנסה המשפחתית היא גבוהה. פטירתו של אחד מהמפרנסים במשפחה שומטת את הקרקע מתחת לרגליהם של שאר בני המשפחה ומותירה אותם בחוסר אונים עם מעט יכולת לשנות את התמונה ולהחזיר את המצב הכלכלי לקדמותו. לכן במצב כזה, שהוא קשה מנשוא כשלעצמו, חשוב שלפחות תהיה רשת ביטחון כלכלית חזקה.