תאונות אישיות

מהו הביטוח

אין אדם שלא קורות לו תאונות ופציעות. ביטוח תאונות אישיות ממזער את ממדי הנזק בכך שהוא מונע את ההפסד הכספי הנובע מהפסד ימי עבודה ומהיעזרות בספקים או מחליפים – ומבטיח פיצוי מידי. אולי עדיין יכאב בגוף, אבל לפחות לא יכאב בכיס…

מדוע כל כך חשוב לרכוש אותו

לצד הסבל הגופני והאתגר המנטלי שבהתמודדות עם המציאות שלאחר תאונה, אתם עלולים להידרש גם להוצאות כספיות גדולות ובלתי מתוכננות כמו למשל ימי אשפוז, סיעוד וכו'. הביטוח הזה מאפשר לכם להתמודד טוב יותר עם המצב החדש והמאתגר ואינו משפיע או מושפע מזכאותכם לסיוע מהביטוח הלאומי.