רשיון ביטוח תאגיד

גילוי נאות

לקוחות נכבדים קרנות סוכנות לביטוח פנסיוני (2020) בע"מ (להלן: "הסוכנות"), הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני). הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הבאים: הראל, כלל, מנורה, הפניקס, מגדל, איילון.

 במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ"ל והגופים זכאית לעמלת הפצה בגין שיווקם.

צילום רישיון תאגיד